PROJEKT REZOLUCJI
PDF 131kWORD 60k
22.7.2015
PE565.719v01-00
 
B8-0741/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie kryzysów finansowych i przestrzegania praw człowieka


Gianluca Buonanno

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie kryzysów finansowych i przestrzegania praw człowieka  
B8-0741/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że zgodnie z miarodajną opinią dwojga niezależnych ekspertów ONZ, Alfreda de Zayasa iVirginii Dandan, w rozumieniu art. 103 Karty Narodów Zjednoczonych „żadna umowa zawarta przez dane państwo lub zaciągnięta przez niego pożyczka nie może zobowiązywać tego państwa do naruszania postanowień karty”, ponieważ „żaden traktat ani żadna pożyczka nie mogą zmusić danego państwa do naruszania praw obywatelskich, kulturalnych, gospodarczych, politycznych i społecznych swojego narodu. Żadna pożyczka nie może kwestionować suwerenności danego państwa.”

B.     mając poza tym na uwadze, że Grecja nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności za swoje niepowodzenia oraz że narzucone przez trojkę środki oszczędnościowe przyczyniły się do pogłębienia kryzysu gospodarczego, uniemożliwiając zwrot zaciągniętego długu na pierwotnie narzuconych warunkach;

1.      apeluje do Komisji, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Europejskiego Banku Centralnego o uznanie i potwierdzenie zasady, że poszanowanie praw człowieka nie podlega negocjacjom oraz że nie można przyjąć żadnego rozwiązania dla problemów finansowych Grecji bez uwzględnienia tej kwestii;

2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu, Europejskiemu Bankowi Centralnemu oraz Sekretarzowi Generalnemu ONZ.

Informacja prawna