PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 124kWORD 60k
22.7.2015
PE565.719v01-00
 
B8-0741/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la criza financiară și respectarea drepturilor omului


Gianluca Buonanno

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la criza financiară și respectarea drepturilor omului  
B8-0741/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât, conform avizului a doi experți independenți de renume ai ONU, Alfred de Zayas și Virginia Dandan, în temeiul articolului 103 din Carta Organizației Națiunilor Unite, niciun acord sau datorie contractată de un stat nu îl poate obliga pe acesta să încalce Carta ONU, în sensul că niciun tratat sau împrumut nu poate obliga un stat să încalce drepturile civile, culturale, economice, politice și sociale ale poporului său. Și niciun împrumut nu poate nega suveranitatea unui stat;

B.     întrucât Grecia nu este singura responsabilă pentru propriile probleme, iar măsurile de austeritate impuse de troică au contribuit la agravarea crizei economice, făcând astfel imposibilă restituirea datoriei contractate cu respectarea condițiilor inițiale impuse,

1.      invită Comisia, Fondul Monetar Internațional și Banca Centrală Europeană să recunoască și să reafirme faptul că respectarea drepturilor omului este un principiu nenegociabil și că nu se poate adopta nicio soluție la problema financiară din Grecia fără a se ține seama de acest principiu;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Fondului Monetar Internațional, Băncii Centrale Europene, precum și Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite.

Notă juridică