NÁVRH UZNESENIA
PDF 141kWORD 60k
22.7.2015
PE565.719v01-00
 
B8-0741/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o finančných krízach a dodržiavaní ľudských práv


Gianluca Buonanno

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o finančných krízach a dodržiavaní ľudských práv  
B8-0741/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže podľa smerodajného stanoviska dvoch nezávislých odborníkov OSN, Alfreda de Zayasa a Virginie Dandanovej, vychádzajúceho z článku 103 Charty Organizácie Spojených národov „žiadna dohoda alebo záväzok prijatý štátom nemôže zaväzovať tento štát k porušeniu Charty OSN“, čo znamená, že „žiadna zmluva alebo pôžička nemôžu štát nútiť k tomu, aby porušoval občianske, kultúrne, hospodárske, politické a sociálne práva svojich obyvateľov a žiadna pôžička nemôže popierať zvrchovanosť štátu“;

B.     keďže Grécko nenesie výlučnú zodpovednosť za svoje problémy a keďže úsporné opatrenia, ktoré nariadila trojka, prispeli k zhoršeniu hospodárskej krízy, čím sa znemožňuje vrátenie dlhu podľa pôvodných vnútených podmienok;

1.      vyzýva Komisiu, Medzinárodný menový fond a Európsku centrálnu banku, aby uznali a potvrdili, že dodržiavanie ľudských práv je nespochybniteľnou zásadou a že nemôže byť prijaté žiadne riešenie otázky gréckych financií, ktoré nebude zohľadňovať ľudské práva;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Medzinárodnému menovému fondu, Európskej centrálnej banke a generálnemu tajomníkovi OSN.

Právne oznámenie