PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 137kWORD 59k
22.7.2015
PE565.719v01-00
 
B8-0741/2015

v skladu s členom 133 Poslovnika


o finančnih krizah in spoštovanju človekovih pravic


Gianluca Buonanno

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o finančnih krizah in spoštovanju človekovih pravic  
B8-0741/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker priznana neodvisna strokovnjaka OZN Alfred de Zayas in Virginia Dandan menita, da v skladu s členom 103 Ustanovne listine Organizacije združenih narodov nobena pogodba ali dolg države članice ne more prisiliti h kršitvi Ustanovne listine OZN, kar pomeni, da nobena pogodba ali posojilo države članice ne more prisiliti h kršitvi državljanskih, kulturnih, gospodarskih, političnih in socialnih pravic njenega prebivalstva in da nobeno posojilo ne more zanikati njene suverenosti;

B.     ker poleg tega Grčija ni edina odgovorna za svoje težave in ker so varčevalni ukrepi trojke gospodarsko krizo še poglobili in posledično onemogočili odplačevanje dolga v skladu s prvotnimi pogoji;

1.      poziva Komisijo, Mednarodni denarni sklad in Evropsko centralno banko, naj priznajo in poudarijo, da je spoštovanje človekovih pravic načelo, o katerem se ni mogoče pogajati, in da v zvezi z grško krizo ni mogoče sprejeti nobene rešitve, ki ne bi bila v skladu s tem načelom;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Mednarodnemu denarnemu skladu, Evropski centralni banki in generalnemu sekretarju Organizacije združenih narodov.

Pravno obvestilo