FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 120kWORD 57k
22.7.2015
PE565.719v01-00
 
B8-0741/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om finanskriser och respekt för de mänskliga rättigheterna


Gianluca Buonanno

Förslag till Europaparlamentets resolution om finanskriser och respekt för de mänskliga rättigheterna  
B8-0741/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Enligt ett utlåtande från två oberoende FN-experter, Alfred de Zayas och Virginia Dandan, kan i enlighet med artikel 103 i FN-stadgan inget avtal eller ingen skuld som en stat ingått eller ådragit sig tvinga den att bryta mot FN-stadgan i den meningen att inget avtal eller ingen skuld kan tvinga ett land att kränka de medborgerliga rättigheterna och befolkningens kulturella, ekonomiska, politiska och sociala rättigheter. Ingen skuld kan förvägra en stat dess suveränitet.

B.     Grekland är dessutom inte ensamt skyldig till sin olycka och de åtstramningsåtgärder som trojkan ålagt landet har bidragit till att förvärra den ekonomiska krisen, vilket omöjliggör en återbetalning av skulden enligt de ursprungliga villkoren.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen, Internationella valutafonden och Europeiska centralbanken att erkänna och bekräfta att respekten för de mänskliga rättigheterna är en princip som inte är förhandlingsbar och att ingen lösning på den grekiska ekonomiska frågan kan nås utan hänsyn till detta.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, Internationella valutafonden, Europeiska centralbanken samt Förenta nationernas generalsekreterare.

Rättsligt meddelande