FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 137kWORD 59k
22.7.2015
PE565.720v01-00
 
B8-0742/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om den illegale indvandring: en krise af historiske dimensioner


Gianluca Buonanno

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om den illegale indvandring: en krise af historiske dimensioner  
B8‑0742/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) i sin seneste rapport, som blev offentliggjort den 1. juli 2015, advarer om alvorligheden og rækkevidden af situationen med de illegale indvandrere, der krydser Middelhavet for først og fremmest at lande i Italien;

B.     der henviser til, at UNHCR ikke tøver med at definere krisen som værende "af historiske dimensioner", eftersom antallet af personer, der ankommer fra Afrika og Asien, alene i perioden januar-juni er steget med 83 %, fra 75 000 i samme halvår af 2014 til de 137 000, der er ankommet i år;

C.     der henviser til, at disse tal blot vedrører personer, som er indrejst illegalt og er blevet registreret, og at der hertil skal lægges de tusindvis af illegale indvandrere, som aldrig er blevet registreret, og som rejser rundt i Europa som "genfærd";

D.     der henviser til, at de 40 000 flygtninge, som Den Europæiske Union har lovet at fordele mellem medlemsstaterne over to år, hvoriblandt blot 24 000 af dem, der er ankommet til Italien, er som den berømte dråbe i havet, og at dette initiativ er helt utilstrækkeligt.

1.      opfordrer EU's institutioner til for alvor at påtage sig at løse dette problem på begge sider af Middelhavet, dvs. såvel i Europa som i de lande, hvor disse mennesker kommer fra, ved hjælp af de humanitære, diplomatiske og militære tiltag, som skønnes nødvendige og egnede hertil.

2.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik samt til FN's generalsekretær.

Juridisk meddelelse