PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 123kWORD 58k
22.7.2015
PE565.720v01-00
 
B8-0742/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


laittoman maahanmuuton hätätilanteesta: laajuudeltaan historiallinen kriisi


Gianluca Buonanno

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys laittoman maahanmuuton hätätilanteesta: laajuudeltaan historiallinen kriisi  
B8-0742/2015

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että YK:n pakolaisasian päävaltuutetun (UNHCR) 1. heinäkuuta 2015 julkaisemassa raportissa todetaan Välimeren ylittävien ja sen jälkeen Italiaan saapuvien laittomien maahanmuuttajien tilanteen laajuus ja vakavuus;

B.     toteaa, että UNHCR ei epäröi puhua laajuudeltaan historiallisesta kriisistä ottaen huomioon, että ainoastaan vuoden 2015 tammi- ja kesäkuun välisenä aikana Afrikasta ja Aasiasta tulleiden ihmisten määrä kasvoi 83 prosentilla, eli kun vuoden 2014 ensimmäisellä vuosipuoliskolla maahan pyrki 75 000 henkilöä, vastaavana aikana vuonna 2015 maahanpyrkijöitä oli 137 000;

C.     ottaa huomioon, että nämä luvut koskevat ainoastaan laittomasti maahan tulleita ja sen jälkeen rekisteröityjä henkilöitä mutta tämän lisäksi unionin alueella liikkuu haamujen lailla tuhansia laittomia maahanmuuttajia, joita ei ole koskaan rekisteröity;

D.     pitää Euroopan unionin sitoumusta jakaa jäsenvaltioiden kesken kahden vuoden kuluessa 40 000 pakolaista - pakolaisten kokonaismäärästä yksin Italiaan on tullut 24 000 pakolaista – vain pisarana meressä ja täysin riittämättömänä ratkaisuna;

1.      kehottaa EU:n toimielimiä pyrkimään todenteolla tämän ongelman ratkaisemiseen niin maahan pyrkivien tulopaikoissa kuin lähtöpaikoissa toteuttamalla asianmukaisia ja välttämättömiä humanitaarisia, diplomaattisia ja sotilaallisia toimia;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.

Oikeudellinen huomautus