PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 141kWORD 60k
22.7.2015
PE565.720v01-00
 
B8-0742/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl ekstremalios nelegalios imigracijos situacijos: istorinio masto krizės


Gianluca Buonanno

Europos Parlamento pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ekstremalios nelegalios imigracijos situacijos: istorinio masto krizės  
B8-0742/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi 2015 m. liepos 1 d. paskelbtame Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro (UNHCR ) pranešime atkreipiamas dėmesys į nelegalios imigracijos, vykdomos kertant Viduržemio jūrą ir išsilaipinant Italijoje, situacijos pavojingumą ir mastą;

B.     kadangi UNHCR nedvejodamas šią krizę įvardina kaip istorinio dydžio, nes vien sausio – birželio mėn. laikotarpiu asmenų, atvykusių iš Afrikos ir Azijos, skaičius išaugo 83 procentais, o palyginus su tuo pačiu 2014 m. laikotarpiu išaugo nuo 75 tūkstančių iki 137 tūkstančių žmonių šiais metais;

C.     kadangi šie skaičiai apima tik tuos asmenis, kurie nelegaliai kirto sieną ir buvo užregistruoti, tačiau prie jų reikia tūkstančių nelegalių imigrantų, kurie niekada nebuvo nustatyti ir kurie klajoja Europoje;

D.     kadangi Europos Sąjungos įsipareigojimas per dvejus metus valstybėms narėms paskirstyti 40 tūkstančių pabėgėlių, iš kurių vien 24 tūkstančiai yra išsilaipinę Italijoje, yra tik lašas jūroje ir to visiškai nepakanka;

1.      ragina ES institucijas iš esmės spręsti šią problemą tiek ten, iš kur šie asmenys išvyksta, tiek ten, į kur jie atkeliauja, pasitelkiant humanitarines, diplomatines ir karines priemones;

2.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui.

Teisinis pranešimas