REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 148kWORD 60k
22.7.2015
PE565.720v01-00
 
B8-0742/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par ārkārtas stāvokli nelegālās imigrācijas jomā — vēsturiska mēroga krīze


Gianluca Buonanno

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ārkārtas stāvokli nelegālās imigrācijas jomā — vēsturiska mēroga krīze  
B8-0742/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā ANO Augstais komisārs bēgļu jautājumos (UNHCR) 2015. gada 1. jūlijā publicētajā jaunākajā ziņojumā pauž nožēlu par tādu nelegālo imigrantu situācijas nopietnību un apmēru, kas šķērso Vidusjūru un pēc tam izsēžas galvenokārt Itālijas krastā;

B.     tā kā UNHCR nebaidās minēto krīzi saukt par vēsturiska mēroga krīzi, jo tikai periodā no janvāra līdz jūnijam vien no Āfrikas un Āzijas ieradušos personu skaits pieauga par 83 % — no 75 000 cilvēku 2014. gada pirmajos sešos mēnešos līdz 137 000 šogad;

C.     tā kā šie skaitļi attiecas tikai uz nelegāli iebraukušām un reģistrētām personām, pie kurām ir jāpieskaita tūkstošiem nelegālo iebraucēju, kas nekur nav uzskaitīti un klejo pa Eiropu kā spoki;

D.     tā kā tas, ka Eiropas Savienība apņēmās dalībvalstu starpā divu gadu laikā sadalīt 40 000 bēgļu, no kuriem tikai 24 000 ir Itālijas krastā izsēdušies bēgļi, atgādina klasisko pilienu jūrā un nepavisam nav pietiekami,

1.      aicina ES iestādes nopietni ķerties pie šīs problēmas risināšanas — to risināt gan tur, kur šīs personas ierodas, gan tur, no kurienes tās ierodas, īstenojot lietderīgas un nepieciešamas humanitāras, diplomātiskas un militāras iniciatīvas;

2.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai, Padomei, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos un ANO ģenerālsekretāram.

Juridisks paziņojums