ONTWERPRESOLUTIE
PDF 136kWORD 58k
22.7.2015
PE565.720v01-00
 
B8-0742/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de noodsituatie van illegale immigratie: een crisis met historische proporties


Gianluca Buonanno

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de noodsituatie van illegale immigratie: een crisis met historische proporties  
B8-0742/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor vluchtelingen (UNHCR) in zijn meest recente, op 1 juli 2015 gepubliceerde verslag de ernst en de omvang aan de kaak stelt van de situatie van illegale immigranten, die via de Middellandse Zee voornamelijk in Italië voet aan wal zetten;

B.     overwegende dat het UNHCR er niet voor terug deinst aan deze crisis "historische proporties" toe te kennen, omdat in de periode januari-juni 137 000 personen uit Afrika en Azië zijn toegekomen, hetgeen een stijging is van 83 % ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (75 000 personen);

C.     overwegende dat deze cijfers enkel betrekking hebben op personen die illegaal zijn toegekomen en geregistreerd werden en dat daarbij nog de duizenden illegalen moeten worden opgeteld die nooit werden geregistreerd en als spoken in Europa ronddolen;

D.     overwegende dat het engagement van de Europese Unie om op twee jaar tijd 40 000 vluchtelingen, van wie slechts 24 000 van de in Italië aan land gegane immigranten, onder de lidstaten te verdelen slechts de spreekwoordelijke druppel op een hete plaat is en een compleet inefficiënte tussenkomst vormt;

1.      vraagt de EU-instellingen het probleem serieus op zich te nemen, hetzij stroomopwaarts, waar deze personen aankomen, hetzij stroomafwaarts, waar zij naartoe vertrekken, met passende en noodzakelijke humanitaire, diplomatieke en militaire initiatieven;

2.      verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Juridische mededeling