PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 137kWORD 61k
22.7.2015
PE565.720v01-00
 
B8-0742/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la situația de urgență pe care o reprezintă imigrația ilegală: o criză de proporții istorice:


Gianluca Buonanno

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la situația de urgență pe care o reprezintă imigrația ilegală: o criză de proporții istorice:  
B8-0742/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât, în ultimul său raport, publicat la 1 iulie 2015, Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiați (ICNUR) a deplâns gravitatea și amploarea situației imigrației ilegale, care traversează Marea Mediterană și debarcă apoi îndeosebi în Italia;

B.     întrucât ICNUR nu se teme să definească criza ca fiind de „proporții istorice” deoarece numai în perioada ianuarie-iunie numărul de persoane sosite din Africa și Asia a crescut cu 83%, de la 75 000 de persoane în același semestru din 2014 la 137 000 în același semestru anul acesta;

C.     întrucât aceste cifre reprezintă doar persoanele intrate în mod ilegal și înregistrate, la care se adaugă miile de migranți ilegali care nu au fost niciodată înregistrați și care hălăduiesc precum fantomele prin Europa;

D.     întrucât angajamentul Uniunii Europene de a distribui în statele membre 40 000 de refugiați într-o perioadă de doi ani, dintre care doar 24 000 din cei sosiți în Italia, reamintește de clasica picătură în ocean și constituie o acțiune total insuficientă;

1.      invită instituțiile UE să ia în serios această problemă, atât în amonte, acolo unde ajung aceste persoane, cât și în aval, și anume, acolo unde pleacă, cu inițiative umanitare, diplomatice și militare oportune și necesare;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, precum și Secretarului General al ONU.

Notă juridică