PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 138kWORD 60k
22.7.2015
PE565.720v01-00
 
B8-0742/2015

v skladu s členom 133 Poslovnika


o izrednih razmerah na področju nezakonitega priseljevanja: kriza zgodovinskih razsežnosti


Gianluca Buonanno

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o izrednih razmerah na področju nezakonitega priseljevanja: kriza zgodovinskih razsežnosti  
B8-0742/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker v svojem zadnjem poročilu, objavljenem 1. julija 2015, visoki komisariat OZN za begunce (UNHCR) opozarja na resnost in razsežnost pojava nezakonitega priseljevanja, saj se migranti, ki prečkajo Sredozemsko morje, izkrcajo predvsem v Italiji;

B.     ker UNHCR krizi brez oklevanja pripisuje „zgodovinske razsežnosti“, saj se je samo v obdobju od januarja do junija število ljudi, ki so prišli iz Afrike in Azije, povečalo za 83 % in naraslo s 75 000 v prvih šestih mesecih leta 2014 na 137 000 v enakem polletju letos;

C.     ker te številke vključujejo samo registrirane nezakonite priseljence, prišteti pa jim gre še na tisoče nezakonitih priseljencev, ki niso bili nikoli registrirani in ki kot duhovi tavajo po Evropi;

D.     ker zaveza Evropske unije, da bo med države članice v dveh letih porazdelila 40 000 beguncev, od katerih je samo 24 000 tistih, ki so se izkrcali v Italiji, spominja na pregovorno kapljo v morje in predstavlja povsem nezadosten ukrep;

1.      poziva institucije EU, naj se resno lotijo reševanja problema tako tam, kamor te osebe prispejo, kot tam, od koder odpotujejo, in sicer z ustreznimi in potrebnimi humanitarnimi, diplomatskimi in vojaškimi pobudami;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter generalnemu sekretarju Organizacije združenih narodov.

Pravno obvestilo