PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 133kWORD 60k
22.7.2015
PE565.722v01-00
 
B8-0744/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la oportunitatea informării Parlamentului de către președintele Eurogrupului cu privire la rezultatele tuturor reuniunilor


Gianluca Buonanno

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la oportunitatea informării Parlamentului de către președintele Eurogrupului cu privire la rezultatele tuturor reuniunilor  
B8-0744/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     considerând importanța pe care Eurogrupul a dobândit-o de facto în sistemul de guvernare al Uniunii Europene;

B.     întrucât principiul transparenței din partea instituțiilor, în special din partea așa-numitelor organe informale ale Uniunii Europene, este o condiție sine qua non pentru exercitarea democrației participative și pentru buna guvernare,

1.      îl invită pe președintele Eurogrupului ca, după fiecare reuniune, să informeze Parlamentul European, în plen, cu privire la rezultatele obținute;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta propunere de rezoluție președintelui Eurogrupului, Comisiei și Consiliului.

Notă juridică