PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 132kWORD 59k
2.7.2015
PE565.723v01-00
 
B8-0745/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la reglementarea la nivel european a fuziunilor transfrontaliere între societățile comerciale


Mara Bizzotto

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la reglementarea la nivel european a fuziunilor transfrontaliere între societățile comerciale  
B8-0745/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât consultarea publică referitoare la fuziunile transfrontaliere între societățile comerciale din Uniunea Europeană, inițiată în septembrie 2014, s-a încheiat în ianuarie 2015;

B.     întrucât planul de acțiune pentru 2012 (COM(2012)0740 final) a identificat o serie de probleme legate de implementarea și funcționarea practică a directivei 2012/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iunie 2012 de modificare a Directivei 89/666/CEE a Consiliului și a Directivelor 2005/56/CE și 2009/101/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește interconectarea registrelor centrale, ale comerțului și ale societăților;

1.      invită Comisia să acționeze pentru a face fuziunile transfrontaliere să devină practici comerciale din ce în ce mai transparente și mai sigure;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și Consiliului.

Notă juridică