FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 136kWORD 58k
2.7.2015
PE565.724v01-00
 
B8-0746/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om bekæmpelsen af proseccoefterligninger i tredjelande


Mara Bizzotto

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om bekæmpelsen af proseccoefterligninger i tredjelande  
B8‑0746/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at man på Krim efter den russiske handelsembargo er begyndt at producere og markedsføre falsk prosecco, som sælges med etiketter, der ligner dem på den ægte prosecco;

B.     der henviser til, at piratvirksomheden inden for landbrugsfødevaresektoren og den svigagtige praksis med at anvende italienskklingende produktnavne (italian sounding) koster Italien mindst 60 mia. EUR i mistet omsætning og 300 000 job;

C.     der henviser til, at piratvirksomheden ud over de økonomiske skader påfører prosecco og de andre produkter uendeligt store imagemæssige skader;

1.      opfordrer Kommissionen til at gribe ind og én gang for alle få løst problemet med beskyttelsen uden for EU af EU-kvalitetsprodukter, som er certificeret i oprindelsesbetegnelsesordningen;

2.      opfordrer Kommissionen til at gribe ind og støtte proseccoproducenterne i Veneto i deres kamp for at beskytte deres højkvalitetsprodukt mod efterligning nummer 117.

Juridisk meddelelse