FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 134kWORD 59k
3.7.2015
PE565.726v01-00
 
B8-0748/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om folkenes ret til selvbestemmelse


Gianluca Buonanno

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om folkenes ret til selvbestemmelse  
B8‑0748/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at udskrivningen af den græske folkeafstemning om den såkaldte redningsplan blev kritiseret skarpt af mange europæiske ledere, heriblandt dem, der beklæder Unionens topposter;

B.     der henviser til, at så autoritative stemmer som de to uafhængige FN-eksperter Alfred de Zayas og Virginia Dandan har udtalt, at alle institutioner, der beskæftiger sig med menneskerettigheder, burde modtage den græske folkeafstemning som et klokkeklart udtryk for det græske folks selvbestemmelsesret i overensstemmelse med artikel 1 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

C.     der henviser til, at det fremgår af den førnævnte kritik af folkeafstemningen, at princippet om selvbestemmelse åbenbart ikke er blevet knæsat i praksis, sådan som det burde være tilfældet;

1.       opfordrer EU's institutioner til at anerkende og indskærpe, at alle folkeslag har ret til selvbestemmelse, og at de takket være denne ret frit kan tage beslutninger om deres politiske status og frit kan følge deres egen økonomiske, sociale og kulturelle udvikling;

2.       pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og til FN's generalsekretær.

Juridisk meddelelse