NÁVRH USNESENÍ
PDF 125kWORD 59k
20.7.2015
PE565.728v01-00
 
B8-0750/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o výběrech z bankomatů a povinnosti výdělečně činných osob, které jsou plátci DPH, útratu těchto prostředků opodstatňovat


Gianluca Buonanno

Návrh usnesení Evropského parlamentu o výběrech z bankomatů a povinnosti výdělečně činných osob, které jsou plátci DPH, útratu těchto prostředků opodstatňovat  
B8-0750/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že italská vláda se chystá schválit v daňovém zákoně ustanovení bodu 7a, na jehož základě budou sankciovány výběry z bankomatů provedené osobami výdělečně činnými, které jsou plátci DPH, jež následně nebudou schopny opodstatnit způsob, jakým byly tyto prostředky vynaloženy;

B.     vzhledem k tomu, že toto opatření má mít za cíl zajistit v zájmu boje proti daňovým únikům dohledatelnost plateb;

C.     vzhledem k tomu, že toto opatření je nejen fakticky a právně neopodstatněné, ale že nebude mít jiný důsledek než zatížení osob, kterých se tato povinnost týká, dalšími protivnými pravidly, jež je budou zavazovat k pečlivému uchovávání každé účtenky ke každému utracenému euru;

D.     vzhledem k tomu, že daňové ustanovení se nemůže a nesmí přeměnit v kontrolu, která připomíná policejní praktiky totalitní země a zjevně porušuje právo na soukromí;

1.      vyzývá Komisi, aby dohlédla na to, že politiky daňového dohledu prováděné členskými státy nebudou porušovat základní práva Evropské unie stanovené v Listině základních práv a v jurisdikci Soudního dvora.

Právní upozornění