FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 134kWORD 59k
20.7.2015
PE565.728v01-00
 
B8-0750/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om hævninger i pengeautomater og pligten til dokumentation for næringsdrivende og momsregistrerede


Gianluca Buonanno

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om hævninger i pengeautomater og pligten til dokumentation for næringsdrivende og momsregistrerede  
B8‑0750/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at den italienske regering i den delegerede skattelov forbereder vedtagelsen af et stykke, 7a, hvori der indføres sanktioner for næringsdrivende eller momsregistrerede, som har hævet penge i en pengeautomat, og som efterfølgende ikke er i stand til at dokumentere, hvad de har brugt pengene til;

B.     der henviser til, at hensigten med foranstaltningen efter sigende skulle være, at man dermed vil kunne spore betalinger med henblik på at bekæmpe skatteunddragelse;

C.     der henviser til, at denne foranstaltning, bortset fra at den faktuelt og juridisk er grundløs, ikke ville have anden virkning end at påføre de personer, som er omfattet af denne pligt, endnu en administrativ byrde, idet de tvinges til omhyggeligt at opbevare kvitteringer for hver eneste euro, som de har givet ud;

D.     der henviser til, at en skattemæssig foranstaltning ikke skal og ikke må udvikle sig til en overvågning, som giver associationer til totalitære lande, og som åbenlyst krænker privatlivets fred;

1.      opfordrer Kommissionen til at drage omsorg for, at de politikker for skattekontrol, som medlemsstaterne sætter i værk, ikke krænker Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder, sådan som de er formuleret i chartret om grundlæggende rettigheder og i Domstolens retspraksis.

Juridisk meddelelse