PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 114kWORD 57k
20.7.2015
PE565.728v01-00
 
B8-0750/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


pankkiautomaattinostoista ja ammatinharjoittajilta ja arvonlisäverotunnisteen haltijoilta vaadittavista perusteluista


Gianluca Buonanno

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys pankkiautomaattinostoista ja ammatinharjoittajilta ja arvonlisäverotunnisteen haltijoilta vaadittavista perusteluista  
B8-0750/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että Italian hallitus aikoo hyväksyä verolain puitteissa 7 a kohdan, jossa säädetään rangaistuksia, jos ammatinharjoittajat ja arvonlisäverotunnisteen haltijat nostavat käteistä pankkiautomaateista mutta eivät pysty osoittamaan rahojen käyttöä;

B.     ottaa huomioon, että säännöksen tarkoituksena on maksujen jäljittäminen veronkierron torjumiseksi;

C.     katsoo, että tällaisella toimenpiteellä, joka ei perustu tosiasioihin eikä lakiin, ei voi olla muunlaista lopputulosta kuin se, että sen kohteena olevia rasitetaan jälleen uudella vastenmielisellä vaatimuksella ja pakotetaan säilyttämään pikkutarkasti joka ikinen kuitti jokaisesta käytetystä eurosta;

D.     toteaa, että verotuksellisesta toimenpiteestä ei voi eikä pidä tulla poliisimaista valvontaa, joka muistuttaa totalitaarisia valtioita ja on ilmiselvä yksityisyyden loukkaus;

1.      pyytää komissiota valvomaan, että jäsenvaltioiden harjoittama verovalvonta ei ole Euroopan unionin perusoikeuksien vastaista sellaisena kuin ne taataan perusoikeuskirjassa ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö