PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 128kWORD 60k
20.7.2015
PE565.728v01-00
 
B8-0750/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl pinigų išėmimo iš bankomatų ir specialistų bei PVM kodo turėtojų pareigos įrodyti, kur išleido pinigus


Gianluca Buonanno

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl pinigų išėmimo iš bankomatų ir specialistų bei PVM kodo turėtojų pareigos įrodyti, kur išleido pinigus  
B8-0750/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi Italijos vyriausybė ruošiasi vykdant deleguotųjų teisės aktų procedūrą mokesčių srityje patvirtinti 7a dalį, kuria specialistams ir PVM kodo turėtojams numatomos sankcijos už pinigų išėmimą iš bankomatų, jei jie negali įrodyti, kaip išleido šiuos pinigus;

B.     kadangi šia priemone būtų siekiama sekti mokėjimus taip kovojant su mokestiniu sukčiavimu;

C.     kadangi tokia faktiškai ir teisiškai nepagrįsta priemone būtų tik apsunkinami šių kategorijų asmenys, kurie turėtų vykdyti nemalonią pareigą ir skrupulingai saugoti visus čekius, susijusius su kiekvienu išleistu euru;

D.     kadangi tokia mokesčių priemonė negali ir neturi tapti policijos pobūdžio totalitariniams režimams būdinga kontrole aiškiai pažeidžiant privatumo teisę;

1.      ragina Komisiją prižiūrėti, kad valstybės narės, vykdydamos savo mokesčių kontrolės politiką, nepažeistų Europos Sąjungos pagrindinių teisių, kurios numatytos Pagrindinių teisių chartijoje ir Teisingumo teismo praktikoje.

Teisinis pranešimas