REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 136kWORD 59k
20.7.2015
PE565.728v01-00
 
B8-0750/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par naudas izņemšanu no bankomāta un pamatošanas pienākumu profesionāļiem un personām, kurām piešķirts PVN maksātāja numurs


Gianluca Buonanno

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par naudas izņemšanu no bankomāta un pamatošanas pienākumu profesionāļiem un personām, kurām piešķirts PVN maksātāja numurs  
B8-0750/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā Itālijas valdība saskaņā ar deleģējumu veikt fiskālās reformas gatavojas apstiprināt punktu —7.a punktu —, kas paredz sankciju piemērošanu profesionāļiem un personām, kurām piešķirts PVN maksātāja numurs, par naudas izņemšanu no bankomāta, ja tie pēc tam nevar pamatot izņemtās nauda izlietošanas veidu;

B.     tā kā šī pasākuma mērķis ir izsekot maksājumus, lai apkarotu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas;

C.     tā kā šāds pasākums ne tikai ir juridiski un faktiski nepamatots, bet arī uzliktu attiecīgajām kategorijām apgrūtinošu papildu slogu, liekot tām rūpīgi glabāt ikvienu kvīti par ikvienu izdoto euro;

D.     tā kā fiskālie pasākumi nevar pārvērsties par kontroli, kādu ar policijas metodēm īsteno totalitāri režīmi, nepārprotami pārkāpjot tiesības uz privātumu, un tiem par tādu arī nav jāpārvēršas,

1.      aicina Eiropas Komisiju raudzīties, lai dalībvalstis, īstenojot savu fiskālās kontroles politiku, nepārkāptu Eiropas Savienības pamattiesības, ko paredz Cilvēktiesību harta un Tiesas judikatūra.

Juridisks paziņojums