ONTWERPRESOLUTIE
PDF 119kWORD 57k
20.7.2015
PE565.728v01-00
 
B8-0750/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over geldopnamen aan de geldautomaat en de rechtvaardigingsverplichting voor professionelen en houders van een btw-nummer


Gianluca Buonanno

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over geldopnamen aan de geldautomaat en de rechtvaardigingsverplichting voor professionelen en houders van een btw-nummer  
B8-0750/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat de Italiaanse regering voorbereidingen treft om op fiscaal vlak een lid 7 bis te laten goedkeuren, waarin in sancties wordt voorzien voor geldopnamen aan de geldautomaat door professionelen en houders van een btw-nummer die achteraf niet kunnen rechtvaardigen hoe dit geld werd besteed;

B.     overwegende dat de maatregel tot doel heeft betalingen te traceren teneinde belastingontduiking te bestrijden;

C.     overwegende dat deze maatregel feitelijk en juridisch niet gefundeerd is en er enkel toe zal leiden dat de aan de verplichting onderworpen categorieën worden belast met een bijkomende hatelijke taak en worden verplicht elke kassabon voor elke uitgegeven euro bij te houden;

D.     overwegende dat een fiscale maatregel niet mag en niet hoeft te leiden tot politie-achtige controle zoals in een totalitaire staat, waarbij de privacy duidelijk wordt geschonden;

1.      vraagt de Commissie ervoor te zorgen dat het beleid van de lidstaten op het vlak van fiscale controle geen inbreuk vormt op de EU-grondrechten zoals bedoeld in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en bevestigd in de rechtspraak van het Hof van Justitie.

Juridische mededeling