PROJEKT REZOLUCJI
PDF 129kWORD 59k
20.7.2015
PE565.728v01-00
 
B8-0750/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie wypłacania pieniędzy w bankomatach i obowiązku posiadania potwierdzenia przez płatników VAT


Gianluca Buonanno

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wypłacania pieniędzy w bankomatach i obowiązku posiadania potwierdzenia przez płatników VAT  
B8-0750/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że rząd włoski ma zamiar – w ramach delegowanych uprawnień do reformy fiskalnej – doprowadzić do przyjęcia art. 7a przewidującego kary dla płatników VAT, którzy nie są w stanie udokumentować sposobu wydatkowania kwot wypłaconych wcześniej w bankomatach;

B.     mając na uwadze, że środek ten ma rzekomo na celu śledzenie płatności z myślą o zwalczaniu uchylania się od opodatkowania;

C.     uważając, że środek ten – poza faktem, że jest bezpodstawny formalnie i faktycznie – doprowadziłby jedynie do obciążenia kategorii poddanych temu obowiązkowi koniecznością uciążliwego wywiązywania się z niego, zobowiązując płatników VAT do skrzętnego przechowywania wszystkich potwierdzeń dotyczących każdego wydanego euro;

D.     uznając, że przepis podatkowy nie może i nie powinien przekształcać się w kontrolę o cechach policyjnych prowadzoną przez państwo totalitarne z wyraźnym naruszeniem prywatności;

1.      apeluje do Komisji o czuwanie nad tym, aby polityki kontroli podatkowej prowadzone przez państwa członkowskie nie naruszały praw podstawowych Unii Europejskiej zapisanych w karcie praw podstawowych oraz potwierdzonych orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości.

Informacja prawna