PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 123kWORD 60k
20.7.2015
PE565.728v01-00
 
B8-0750/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la retragerile de la bancomate și obligația profesioniștilor și a titularilor unui număr de TVA de a oferi o justificare


Gianluca Buonanno

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la retragerile de la bancomate și obligația profesioniștilor și a titularilor unui număr de TVA de a oferi o justificare  
B8-0750/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât guvernul italian se pregătește, prin intermediul procedurii legislative delegate în domeniul fiscal, să aprobe un alineat – alineatul 7a – care prevede sancțiuni în cazul retragerilor de numerar de la bancomate de către profesioniști și titularii unui număr de TVA, atunci când aceștia nu sunt în măsură, ulterior, să justifice în ce mod au cheltuit acești bani;

B.     întrucât măsura ar avea ca obiectiv urmărirea plăților în vederea combaterii evaziunii fiscale;

C.     întrucât, pe lângă faptul că este nefondată în fapt și în drept, această măsură nu ar face decât să impună o constrângere suplimentară și cinică asupra categoriilor de persoane vizate, obligându-le să păstreze cu scrupulozitate orice chitanță primită pentru orice euro cheltuit;

D.     întrucât o măsură fiscală nu poate și nu trebuie să se transforme într-un control cu caracter polițienesc, similar celor din țările totalitare, care încalcă în mod evident dreptul la viața privată,

1.      invită Comisia să se asigure că politicile de control fiscal puse în aplicare de statele membre nu încalcă drepturile fundamentale ale Uniunii Europene consacrate în Carta drepturilor fundamentale și în jurisprudența Curții de Justiție.

Notă juridică