NÁVRH UZNESENIA
PDF 128kWORD 60k
20.7.2015
PE565.728v01-00
 
B8-0750/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o výberoch z bankomatov a povinnosti zárobkovo činných osôb, ktoré sú platcami DPH, útratu týchto prostriedkov opodstatňovať


Gianluca Buonanno

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o výberoch z bankomatov a povinnosti zárobkovo činných osôb, ktoré sú platcami DPH, útratu týchto prostriedkov opodstatňovať  
B8-0750/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže talianska vláda sa chystá schváliť v daňovom zákone ustanovenia bodu 7a, na základe ktorého budú sankcionované výbery z bankomatov vykonané zárobkovo činnými osobami, ktoré sú platcami DPH, ktoré následne nebudú schopné opodstatniť spôsob, akým boli tieto prostriedky vynaložené;

B.     keďže toto opatrenie má mať za cieľ zabezpečiť vysledovateľnosť platieb s cieľom bojovať proti daňovým únikom;

C.     keďže toto opatrenie, okrem toho, že nie je opodstatnené z vecného ani právneho hľadiska, by viedlo len k tomu, že tieto kategórie osôb, ktoré podliehajú uvedenej povinnosti, by boli zaťažené ďalšou nenávistnou úlohou, pretože by boli nútené úzkostlivo uchovávať potvrdenie o každom vynaloženom eure;

D.     keďže daňové ustanovenie sa nemôže a nesmie zmeniť na kontrolu, ktorá pripomína policajné praktiky totalitnej krajiny a zjavne porušuje právo na súkromie;

1.      vyzýva Komisiu, aby dohliadla na to, aby politiky fiškálnej kontroly, ktoré vykonávajú členské štáty, neporušovali základné práva ustanovené v Charte základných práv a judikatúre Súdneho dvora.

Právne oznámenie