FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 120kWORD 57k
20.7.2015
PE565.728v01-00
 
B8-0750/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om bankomatuttag och verifikationsskyldighet för yrkesverksamma och innehavare av momsnummer


Gianluca Buonanno

Förslag till Europaparlamentets resolution om bankomatuttag och verifikationsskyldighet för yrkesverksamma och innehavare av momsnummer  
B8-0750/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den italienska regeringen avser att inom skattelagstiftningen godkänna en paragraf 7 b som föreskriver sanktioner för uttag av pengar i bankomat som görs av yrkesverksamma och innehavare av momsnummer och som därefter inte kan verifiera hur dessa pengar har använts.

B.     Åtgärden syftar till att spåra betalningar för att bekämpa skatteundandragande.

C.     En sådan åtgärd, som är både faktiskt och rättsligt ogrundad, skulle inte leda till något annat än att belasta de berörda grupperna med ytterligare en förhatlig uppgift, och tvinga dem att noga spara kvitton över varenda spenderad euro.

D.     En skatteåtgärd kan och får inte leda till polisiära kontroller som i totalitära stater och som är uppenbart integritetskränkande.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att övervaka att skattekontrollen i medlemsstaterna inte kränker unionens grundläggande rättigheter enligt stadgan om de grundläggande rättigheterna och EU-domstolens rättspraxis.

Rättsligt meddelande