FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 132kWORD 58k
23.6.2015
PE565.729v01-00
 
B8-0771/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om sanering af industriområder i tilbagegang


Aldo Patriciello

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om sanering af industriområder i tilbagegang  
B8‑0771/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til artikel 162, 174 og 176 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til sin beslutning af 9. marts 2011 om industripolitik i en globaliseret verden,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at EU har et industrielt forspring internationalt, men at den industrielle produktions bidrag til EU's BNP til trods herfor faldt fra 20 % til 16 % i perioden 2008-2011;

B.     der henviser til, at saneringen af gamle industriområder ofte forhindres af overdrevent bureaukrati;

C.     der henviser til, at der i Europa er mange opgivne industriområder, som har behov for at blive saneret og komme til at indgå i en produktionsmæssig kontekst, hvor de nye muligheder for miljømæssig bæredygtighed inddrages.

1.      opfordrer Kommissionen til at fremme samarbejdet mellem repræsentanter for lokaliteter, hvor en industriel sanering er gennemført med succes med støtte fra EU-fonde, og for områder, hvor den endnu mangler at blive gennemført.

Juridisk meddelelse