PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 133kWORD 59k
23.6.2015
PE565.729v01-00
 
B8-0771/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o prenamjeni industrijskih zona koje propadaju


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o prenamjeni industrijskih zona koje propadaju  
B8-0771/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članke 162., 174. i 176. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 9. ožujka 2011. o industrijskoj politici za doba globalizacije,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da Europska unija posjeduje industrijsku prednost na međunarodnoj razini i da je unatoč tome u razdoblju od 2008. do 2011. proizvodnja u industrijskom sektoru pala s 20 % na 16 % BDP-a Unije;

B.     budući da prenamjenu starih industrijskih zona često onemogućuje prekomjerna birokracija;

C.     budući da u Europi postoje mnoge napuštene industrijske zone koje bi trebalo prenamijeniti i uklopiti u proizvodni kontekst uzimajući u obzir nove mogućnosti za ekološku održivost;

1.      poziva Komisiju da promiče suradnju između lokalnih predstavništava u kojima je industrijska prenamjena uspješno provedena, zahvaljujući europskim fondovima, i ostalih zona koje čekaju prenamjenu.

Pravna napomena