ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 142kWORD 59k
20.7.2015
PE565.730v01-00
 
B8-0772/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно презареждането на мобилни телефони


Джанлука Буонано

B80772/2015 Предложение за резолюция на Европейския парламент относно презареждането на мобилни телефони  

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.     като има предвид, че италианските оператори за мобилни телефонни услуги TIM, VODAFONE и WIND промениха в отрицателна посока тарифните си схеми по отношение на ползвателите, които ползват оферти с презареждане: понастоящем презареждането трябва да бъде подновявано на всеки 4 седмици, вместо всеки месец;

Б.     като има предвид, че по този начин едно презареждане е с продължителност от 28 дни, вместо 30 или 31;

В.     като има предвид, че в резултат на тази промяна ползвателят ще трябва да плаща 13 подновявания годишно вместо 12, което увеличава разходите му с 8%;

1.      приканва Европейската комисия, предвид на нейните правомощия съгласно член 114 и член 169 от ДФЕС да предприеме незабавни и подходящи мерки по случая, така че да бъдат защитени икономическите и юридическите интереси на потребителите;

2.      настоятелно призовава Комисията да провери дали не става въпрос за нарушение на нормите в областта на конкуренцията съгласно членове 101—109 от ДФЕС.

Правна информация