NÁVRH USNESENÍ
PDF 137kWORD 58k
20.7.2015
PE565.730v01-00
 
B8-0772/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o dobíjení kreditu u mobilních telefonů


Gianluca Buonanno

Návrh usnesení Evropského parlamentu o dobíjení kreditu u mobilních telefonů  
B8-0772/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že italští poskytovatelé mobilních telefonních služeb TIM, VODAFONE a WIND změnili k horšímu tarifní plány pro zákazníky, kteří využívají předplacených karet: nyní je nutné opětovně dobíjet kredit každé čtyři týdny, nikoli každý měsíc;

B.     vzhledem k tomu, že v důsledku toho má jedno dobití platnost 28 dní, a nikoli 30 či 31, jak tomu bylo dříve;

C.     vzhledem k tomu, že tato změna s sebou nese pro uživatele povinnost dobíjet kredit 13krát za rok, a nikoli pouze 12krát, a tím i o 8 % vyšší výdaje;

1.      vyzývá Evropskou komisi, aby na základě svých pravomocí podle článků 114 a 169 SFEU neprodleně přijala vhodná opatření nezbytná k zajištění ochrany ekonomických a právních zájmů spotřebitelů;

2.      žádá Evropskou komisi, aby prověřila, zda se nejedná o porušení pravidel hospodářské soutěže podle článků 101 a 109 SFEU.

 

Právní upozornění