FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 135kWORD 58k
20.7.2015
PE565.730v01-00
 
B8-0772/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om genoptankning af taletidskort til mobiltelefoner


Gianluca Buonanno

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om genoptankning af taletidskort til mobiltelefoner  
B8‑0772/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at de italienske mobiltelefoniudbydere TIM, Vodafone og Wind har foretaget ændringer, der forringer takstplanerne for de kunder, der benytter sig af tilbud om optankning: Nu skal taletidskortet tankes op igen hver fjerde uge i stedet for hver måned;

B.     der henviser til, at en optankning på den måde kun varer 28 dage og ikke længere 30 eller 31;

C.     der henviser til, at kunden som følge af denne ændring vil skulle betale for 13 årlige optankninger i stedet for 12, hvilket betyder en merudgift på 8 %;

1.      opfordrer Europa-Kommissionen til i kraft af dens kompetencer i henhold til artikel 114 og 169 i TEUF straks at træffe passende foranstaltninger med henblik på at beskytte forbrugernes økonomiske og juridiske interesser;

2.      opfordrer Europa-Kommissionen til at undersøge, om der ikke skulle være tale om en overtrædelse af konkurrencereglerne i henhold til artikel 101 og 109 i TEUF.

Juridisk meddelelse