RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 132kWORD 57k
20.7.2015
PE565.730v01-00
 
B8-0772/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


mobiiltelefonide kõneaja laadimise kohta


Gianluca Buonanno

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek mobiiltelefonide kõneaja laadimise kohta  
B8-0772/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et Itaalia mobiilsideoperaatorid TIM, VODAFONE ja WIND muutsid oma tariifikavasid kõneaja laadimise pakkumisi kasutavate klientide kahjuks: nüüd tuleb kõneaja laadimist uuendada iga kuu asemel iga nelja nädala tagant;

B.     arvestades, et selle alusel on laadimise perioodiks 28 päeva, mitte enam 30 või 31 päeva;

C.     arvestades, et selle muudatuse tõttu peab kasutaja teostama aastas 13 laadimist 12 asemel, mis suurendab kulusid 8%;

1.      palub Euroopa Komisjonil võtta talle Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 114 ja 169 antud pädevuste alusel viivitamata asjakohaseid meetmeid tarbijate majanduslike ja õiguslike huvide kaitseks;

2.      kutsub Euroopa Komisjoni üles kontrollima, ega siinkohal ei ole tegemist Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 101–109 sätestatud konkurentsieeskirjade rikkumisega.

Õigusalane teave