PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 131kWORD 57k
20.7.2015
PE565.730v01-00
 
B8-0772/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


matkapuhelimien prepaid-korttien latauksesta


Gianluca Buonanno

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys matkapuhelimien prepaid-korttien latauksesta  
B8-0772/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     toteaa, että italialaiset matkapuhelinoperaattorit TIM, VODAFONE ja WIND ovat muuttaneet hintojaan huonompaan suuntaan niiden käyttäjien osalta, jotka käyttävät prepaid-sovelluksia; toteaa, että lataus on nyt tehtävä uudelleen joka neljäs viikko, kun se ennen piti tehdä joka kuukausi;

B.     ottaa huomioon, että lataus kestää näin ollen 28 päivää eikä enää 30 tai 31 päivää;

C.     toteaa, että tämä muutos merkitsee, että käyttäjän on tehtävä aikaisempien 12 latauksen sijasta 13 latausta vuodessa, mikä lisää kustannuksia 8 prosentilla;

1.      kehottaakomissiota ryhtymään sille SEUT:n 114 ja 169 artiklassa annetun toimivallan nojalla välittömiin ja asianmukaisiin toimiin kuluttajien taloudellisten ja oikeudellisten etujen suojelemiseksi;

2.      kehottaa komissiota tutkimaan, onko kyse SEUT:n 101–109 artiklan mukaisten kilpailusääntöjen rikkomisesta.

Oikeudellinen huomautus