PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 140kWORD 58k
20.7.2015
PE565.730v01-00
 
B8-0772/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl mobiliųjų telefonų sąskaitos papildymo


Gianluca Buonanno

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl mobiliųjų telefonų sąskaitos papildymo  
B8-0772/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi Italijos judriojo ryšio operatoriai TIM, VODAFONE ir WIND pakeitė pablogindami – nuo šiol sąskaita turi būti papildoma kas 4 savaites, o ne kas mėnesį – savo tarifų planus vartotojams, kurie naudodavosi sąskaitos papildymo pasiūlymu;

B.     kadangi nuo šiol papildyta sąskaita galioja 28 dienas, o ne 30 arba 31 dieną;

C.     kadangi šis pakeitimas reiškia, kad vartotojas turės papildyti sąskaitą 13 kartų per metus, o ne 12, todėl jo išlaidos padidės 8 proc.;

1.      skatina Europos Komisiją, turint mintyje savo įgaliojimus pagal SESV 114 ir 169 straipsnius, imtis skubių ir tinkamų veiksmų tam, kad būtų apsaugoti ekonominiai ir teisiniai vartotojų interesai;

2.      ragina Europos Komisiją įvertinti, ar nėra pažeidžiamos konkurencijos taisyklės pagal SESV 101–109 straipsnius.

Teisinis pranešimas