REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 147kWORD 58k
20.7.2015
PE565.730v01-00
 
B8-0772/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par mobilo telefonu priekšapmaksas kontu papildināšanu


Gianluca Buonanno

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par mobilo telefonu priekšapmaksas kontu papildināšanu  
B8-0772/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā Itālijas mobilo sakaru operatori — TIM, Vodafone un WIND — ir pasliktinājuši piedāvātos tarifu plānus tiem lietotājiem, kas izmanto priekšapmaksas kontu papildināšanas piedāvājumus, proti, tagad papildināšana jāveic ik pēc 4 nedēļām, nevis reizi mēnesī;

B.     tā kā tādējādi papildināšana attiecas vairs tikai uz 28 dienām, nevis uz 30 vai 31 dienu;

C.     tā kā šādas pārmaiņas nozīmē to, ka lietotājam gada laikā būs jāveic 13 konta papildināšanas, nevis 12, kas nozīmē izdevumu palielinājumu par 8 %,

1.      aicina Eiropas Komisiju, ņemot vērā tās pienākumus saskaņā ar LESD 114. un 169. pantu, nekavējoties veikt vajadzīgos pasākumus, lai aizsargātu patērētāju saimnieciskās un juridiskās intereses;

2.      mudina Eiropas Komisiju izvērtēt, vai netiek pārkāpti LESD 101.–109. pantā iekļautie konkurences noteikumi.

 

Juridisks paziņojums