PROJEKT REZOLUCJI
PDF 142kWORD 59k
20/07/2015
PE565.730v01-00
 
B8-0772/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie doładowań telefonów komórkowych


Gianluca Buonanno

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie doładowań telefonów komórkowych  
B8-0772/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że włoscy operatorzy telefonii komórkowej TIM, VODAFONE i WIND zmienili na niekorzyść użytkowników plany taryfowe dotyczące ofert telefonicznych na doładowanie; obecnie doładowanie musi być odnawiane co cztery tygodnie, a nie co miesiąc;

B.  mając na uwadze, że tym samym doładowanie nie jest już ważne 30 lub 31 dni, tylko 28 dni;

C.  mając na uwadze, że taka zmiana oznacza, że użytkownik będzie musiał doładować konto telefonu już nie 12 razy w ciągu roku, ale 13 razy, co przełoży się na 8% wzrost ponoszonych przez niego kosztów;

1.  mając na uwadze uprawnienia przyznane Komisji Europejskiej na mocy art. 114 i 169 TFUE, zwraca się do niej o bezzwłoczne przyjęcie odpowiednich środków w tej sprawie w celu ochrony ekonomicznych i prawnych interesów konsumentów;

2.  wzywa Komisję Europejską do sprawdzenia, czy w tej sytuacji nie doszło do złamania zasad konkurencji ustanowionych w art. 101 i 109 TFUE.

Informacja prawna