NÁVRH UZNESENIA
PDF 141kWORD 59k
20.7.2015
PE565.730v01-00
 
B8-0772/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o dobíjaní kreditu u mobilných telefónov


Gianluca Buonanno

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o dobíjaní kreditu u mobilných telefónov  
B8-0772/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže talianski mobilní operátori TIM, VODAFONE a WIND zmenili k horšiemu tarifné plány pre zákazníkov, ktorí využívajú predplatené karty: teraz je nutné opätovne dobíjať kredit každé štyri týždne, nie každý mesiac;

B.     keďže v dôsledku toho má jedno dobitie platnosť 28 dní, a nie 30 či 31 ako predtým;

C.     keďže táto úprava znamená, že užívateľ si bude musieť dobíjať kredit 13-krát za rok, a nie iba 12-krát, čím sa mu zvýšia výdavky o 8 %;

1.      vyzýva Európsku komisiu, aby na základe svojich právomocí podľa článkov 114 a 169 ZFEÚ bezodkladne prijala vhodné opatrenia potrebné na zabezpečenie ochrany ekonomických a právnych záujmov spotrebiteľov;

2.      žiada Európsku komisiu, aby preverila, či nejde o porušenie pravidiel hospodárskej súťaže podľa článkov 101 a 109 ZFEÚ.

Právne oznámenie