PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 136kWORD 60k
20.7.2015
PE565.730v01-00
 
B8-0772/2015

v skladu s členom 133 Poslovnika


o polnjenju računa mobilnega telefona


Gianluca Buonanno

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o polnjenju računa mobilnega telefona  
B8-0772/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker so italijanski operaterji mobilne telefonije TIM, VODAFONE in WIND poslabšali tarifne možnosti za uporabnike, ki se poslužujejo storitev polnjenja računa, saj je treba polnjenje obnoviti vsake štiri tedne in ne vsak mesec;

B.     ker to pomeni, da eno polnjenje traja 28 dni in ne več 30 ali 31 dni;

C.     ker ta sprememba pomeni, da bo moral uporabnik polnjenje opraviti 13 krat na leto in ne 12 krat, zaradi česar se bodo stroški povečali za 8 %;

1.      poziva Evropsko komisijo, naj na podlagi svojih pristojnosti iz členov 114 in 169 PDEU sprejme takojšnje in ustrezne ukrepe, da bi zaščitili ekonomske in zakonske interese potrošnikov;

2.      poziva Evropsko komisijo, naj preveri, ali gre za kršitev predpisov o konkurenci v skladu s členi 101–109 PDEU.

Pravno obvestilo