FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 133kWORD 57k
20.7.2015
PE565.730v01-00
 
B8-0772/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om laddning av mobiltelefoner


Gianluca Buonanno

Förslag till Europaparlamentets resolution om laddning av mobiltelefoner  
B8-0772/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Mobiltelefonoperatörerna Tim, Vodafone och Wind har i Italien ändrat sina avgiftsplaner till det sämre för användare som utnyttjar laddningsbara erbjudanden. Nu måste laddningen förnyas var fjärde vecka i stället för varje månad.

B.     På så sätt räcker en laddning 28 dagar och inte längre 30 eller 31 dagar.

C.     Ändringen innebär att användaren måste göra 13 laddningar per år i stället för 12, vilket är en prisökning med 8 procent.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen, med tanke på dess befogenheter enligt artiklarna 114 och 169 i EUF-fördraget, att omedelbart vidta lämpliga åtgärder för att konsumenternas ekonomiska och juridiska intressen ska tillvaratas i detta fall.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka om detta inte strider mot konkurrensreglerna enligt artiklarna 101–109 i EUF-fördraget.

Rättsligt meddelande