ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 126kWORD 59k
17.7.2015
PE565.733v01-00
 
B8-0775/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно намаляването на дълга на Гърция


Джанлука Буонано

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно намаляването на дълга на Гърция  
B8-0775/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.     като има предвид, че в понеделник, 13 юли, ръководителите на Еврозоната постигнаха съгласие относно условията за отпускане на заем в размер на 86 милиарда евро на Гърция;

Б.     като има предвид, че по време на политическите дебати, предшествали споразумението, както и по време на самите преговори, стана ясно за всички, че размерът на дълга е непосилен;

В.     като има предвид, че председателят на Европейската централна банка, Марио Драги, заяви, че гръцкият дълг следва да бъде облекчен;

Г.     като има предвид, че самият генерален директор на Международния валутен фонд, Кристин Лагард, защити позицията, че не е възможно да се намери решение на гръцката криза без намаляване на дълга;

1.      приканва Европейската комисия да проучи намаляване на гръцкия дълг, което да позволи той да не бъде непосилен.

Правна информация