ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 128kWORD 59k
17.7.2015
PE565.733v01-00
 
B8-0775/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη μείωση του χρέους της Ελλάδας


Gianluca Buonanno

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μείωση του χρέους της Ελλάδας  
B8-0775/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τη Δευτέρα 13 Ιουλίου οι ηγέτες της ευρωζώνης κατέληξαν σε συμφωνία για τους όρους χορήγησης ενός δανείου 86 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ελλάδα·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, τόσο κατά τη διάρκεια του πολιτικού διαλόγου που προηγήθηκε της συμφωνίας όσο και κατά τη διάρκεια των ίδιων των διαπραγματεύσεων, κατέστη σαφές σε όλους ότι το ελληνικό χρέος σήμερα δεν είναι βιώσιμο·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Mario Draghi, δήλωσε ότι πρέπει να υπάρξει ελάφρυνση του ελληνικού χρέους·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Christine Lagarde, υποστήριξε ότι δεν μπορεί να βρεθεί καμία λύση στην ελληνική κρίση χωρίς μείωση του χρέους·

1.      καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο μείωσης του ελληνικού χρέους ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η βιωσιμότητά του.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου