RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 115kWORD 57k
17.7.2015
PE565.733v01-00
 
B8-0775/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


Kreeka võla vähendamise kohta


Gianluca Buonanno

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Kreeka võla vähendamise kohta  
B8-0775/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et esmaspäeval, 13. juulil saavutasid euroala juhid kokkuleppe Kreekale antava 86 miljardi euro suuruse laenu tingimustes;

B.     arvestades, et kokkuleppele eelnenud poliitilistel aruteludel ja ka läbirääkimiste endi käigus sai kõigile selgeks, et võlasumma on jätkusuutmatu;

C.     arvestades, et Euroopa Keskpanga president Mario Draghi teatas, et Kreeka võlakoormust tuleb vähendada;

D.     arvestades, et isegi Rahvusvahelise Valuutafondi peadirektor Christine Lagarde teatas, et Kreeka kriisile ei ole ilma võla vähendamiseta võimalik leida mingit lahendust;

1.      kutsub Euroopa Komisjoni üles uurima võimalusi vähendada Kreeka võlga viisil, mis võimaldaks selle jätkusuutlikkust.

Õigusalane teave