PROJEKT REZOLUCJI
PDF 127kWORD 58k
17.7.2015
PE565.733v01-00
 
B8-0775/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie redukcji długu Grecji


Gianluca Buonanno

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie redukcji długu Grecji  
B8-0775/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że w dniu 13 lipca przywódcy strefy euro doszli do porozumienia w sprawie warunków udzielenia Grecji pożyczki w wysokości 86 mld EUR;

B.     mając na uwadze, że w czasie debat politycznych, które doprowadziły do przyjęcia porozumienia, a także w czasie negocjacji porozumienia, okazało się oczywiste, że zadłużenie osiągnęło poziom niemożliwy do sfinansowania;

C.     mając na uwadze, że prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi ogłosił, że ciężar greckiego długu zostanie zmniejszony;

D.     mając na uwadze, że dyrektor generalna Międzynarodowego Funduszu Walutowego Christine Lagarde stwierdziła, że nie ma możliwości rozwiązania kryzysu greckiego bez redukcji zadłużenia;

1.      zwraca się do Komisji Europejskiej o rozważenie możliwości redukcji greckiego długu, która sprawi, że będzie on możliwy do spłaty.

Informacja prawna