FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 118kWORD 57k
17.7.2015
PE565.733v01-00
 
B8-0775/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om minskning av Greklands skuld


Gianluca Buonanno

Förslag till Europaparlamentets resolution om minskning av Greklands skuld  
B8-0775/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Måndagen den 13 juli nådde ledarna för euroområdet en överenskommelse om villkoren för ett lån på 86 miljarder euro till Grekland.

B.     Under de politiska debatterna som föregick överenskommelsen och också under själva förhandlingarna framgick det tydligt för alla att skulden är ohållbar.

C.     Ordföranden för Europeiska centralbanken, Mario Draghi, har förklarat att den grekiska skulden bör lindras.

D.     IMF-chefen Christine Lagarde har framhållit att ingen lösning av den grekiska krisen är möjlig utan en skuldminskning.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att studera en minskning av den grekiska skulden så att den ska kunna bli hållbar.

Rättsligt meddelande