PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 139kWORD 62k
7.7.2015
PE565.735v01-00
 
B8-0777/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o odustajanju od plana reforme europske ekonomske i monetarne unije koji su predložila petorica predsjednika


Sophie MONTEL, Dominique BILDE, Florian PHILIPPOT

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o odustajanju od plana reforme europske ekonomske i monetarne unije koji su predložila petorica predsjednika  
B8-0777/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A. budući da plan reforme europske ekonomske i monetarne unije koji su predložila petorica predsjednika u cilju „poboljšanja” europodručja podsjeća na želju Nicolasa Madura da „usavrši” sustav deviznog tečaja u Venezueli;

 

B. budući da bi predviđenih novih 19 tijela za konkurentnost euro učinile samo složenijim, umjesto da ga „nadopune”; budući da bi, jednostavno rečeno, ta strategija dovela do smanjenja socijalnih naknada i povećanja europske birokracije;

 

C. budući da bi zemlje koje su u središtu europodručja nevoljko koristile ili smanjile svoje viškove ili pak prihvatile zajedničko osiguranje depozita;

 

D. budući da je socijalna dimenzija kojoj je cilj „dodijeliti trostruki socijalni A Europskoj uniji” teško shvatljiva, uzimajući u obzir da su drastične unutarnje devalvacije kojima je zajednički upravljano dovele do gubitka brojnih radnih mjesta, bez poboljšanja na području javnog deficita;

 

1. traži od Komisije da okonča taj utopistički proces federalizacije europodručja;

 

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću i državama članicama.

 

Pravna napomena