PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 137kWORD 63k
7.7.2015
PE565.735v00-00
 
B8-0777/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la abandonarea planului de reformă a uniunii economice și monetare al celor cinci președinți


Sophie MONTEL, Dominique BILDE, Florian PHILIPPOT

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la abandonarea planului de reformă a uniunii economice și monetare al celor cinci președinți  
B8-0777/2015

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât planul de reformă a uniunii economice și monetare al celor cinci președinți care vizează „îmbunătățirea” zonei euro reamintește voința lui Nicolas Maduro de a „perfecționa” sistemul de schimb din Venezuela;

 

B. întrucât, în loc să „completeze” euro, cele 19 noi autorități din domeniul competitivității avute în vedere nu ar face decât să îl facă și mai complex; întrucât, pe scurt, această strategie ar duce la o reducere a prestațiilor sociale, accentuând birocrația europeană;

 

C. întrucât țările care se află în centrul zonei euro sunt reticente față de utilizarea sau reducerea excedentelor lor sau față de acceptarea unui sistem comun de asigurare a depozitelor;

 

D. întrucât dimensiunea socială care vizează „acordarea unui triplu A social Uniunii” rămâne dificilă de înțeles, iar devaluările interne brutale realizate în comun au dus la pierderea a numeroase locuri de muncă, fără a îmbunătăți deficitele publice,

 

1. solicită Comisiei să pună capăt acestui proces utopic de federalizare a zonei euro;

 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, precum și statelor membre.

 

 

Notă juridică