FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 138kWORD 56k
17.7.2015
PE565.737v01-00
 
B8-0779/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om Den Europæiske Unions deltagelse i forhandlingerne i FN om udarbejdelse af juridisk bindende standarder for transnationale virksomheder


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om Den Europæiske Unions deltagelse i forhandlingerne i FN om udarbejdelse af juridisk bindende standarder for transnationale virksomheder  
B8‑0779/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at det første møde i den mellemstatslige arbejdsgruppe, der skal udarbejde juridisk bindende standarder for transnationale virksomheder for at sætte en stopper for moderne slaveri og forebygge industrikatastrofer og krænkelser af menneskerettighederne begået af multinationale virksomheder, fandt sted den 6.- 10. juli 2015 i Genève;

B.     der henviser til, at Den Europæiske Union bl.a. har gjort sin deltagelse betinget af, at virksomhederne får mulighed for at deltage i drøftelserne;

C.     der henviser til, at EU således ønsker, at de multinationale virksomheder skal godkende reglerne for deres egne aktiviteter;

D.     der henviser til, at EU endnu en gang udelukkende er optaget af at tilgodese de multinationale virksomheders særlige interesser, selv om det er gavnligt at udelukke de berørte virksomheder fra vedtagelsen af bindende regler i almenhedens interesse, som det f.eks. har vist sig med tobaksindustrien i WHO;

1.      opfordrer Kommissionen til at sørge for, at de multinationale virksomheder ikke kan deltage i disse drøftelser, og indføre nogle intelligente beskyttelsesforanstaltninger ved grænserne for at dæmme op for de uheldige følger af globaliseringen.

 

Juridisk meddelelse