NÁVRH USNESENÍ
PDF 128kWORD 59k
17.7.2015
PE565.738v01-00
 
B8-0780/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o žádosti o obnovení výjimky týkající se omezení používání olova při výrobě křišťálového skla


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Návrh usnesení Evropského parlamentu o žádosti o obnovení výjimky týkající se omezení používání olova při výrobě křišťálového skla  
B8-0780/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na směrnici 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických přístrojích,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že směrnice z roku 2011 má za cíl omezit používání některých látek, které jsou považovány za nebezpečné, včetně olova, při výrobě elektrických nebo elektronických přístrojů;

B.     vzhledem k tomu, že křišťálové sklo je předmětem výjimky z tohoto omezení až do roku 2016, na základě směrnice 69/493/EHS ze dne 15. prosince 1969 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se křišťálového skla;

C.     vzhledem k tomu, že jsou takto ohroženi špičkoví francouzští výrobci křišťálu; že toto odvětví představuje 7 000 přímých a nepřímých pracovních míst ve Francii, která by byla v případě neobnovení výjimky ztracena;

D.     vzhledem k tomu, že neexistuje náhrada za olovo při výrobě křišťálu;

1.      žádá Komisi, aby obnovila výjimku týkající se omezení používání olova při výrobě křišťálového skla

 

Právní upozornění