FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 135kWORD 56k
17.7.2015
PE565.738v01-00
 
B8-0780/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om ansøgningen om at forny undtagelsen om begrænsning af anvendelsen af bly i krystalglasproduktionen


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Europa-Parlamentets forslag til beslutning om ansøgningen om at forny undtagelsen om begrænsning af anvendelsen af bly i krystalglasproduktionen  
B8‑0780/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at direktivet fra 2011 har til formål at begrænse anvendelsen af visse stoffer, der er anerkendt som farlige, herunder bly, ved fremstilling af elektrisk eller elektronisk udstyr;

B.     der henviser til, at krystalglas er underlagt en undtagelse om begrænsning indtil 2016 på grundlag af direktiv 69/493/EØF af 15. december 1969 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om krystalglas;

C.     der henviser til, at det franske kvalitetsprodukt krystalglas derfor er i fare; der henviser til, at denne sektor tegner sig for 7.000 direkte og indirekte job i Frankrig, som vil blive ødelagt i tilfælde af, at undtagelsen ikke forlænges;

D.     der henviser til, at der ikke findes nogen erstatning for bly til fremstilling af krystalglas;

1.      anmoder Kommisson om at forny undtagelsen om begrænsning af anvendelsen af bly i krystalglasproduktionen.

 

Juridisk meddelelse