PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 137kWORD 60k
17.7.2015
PE565.738v01-00
 
B8-0780/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o zahtjevu za obnovu izuzeća od ograničenja upotrebe olova u proizvodnji kristala


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o zahtjevu za obnovu izuzeća od ograničenja upotrebe olova u proizvodnji kristala  
B8-0780/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Direktivu 2011/65/EU od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da je svrha Direktive iz 2011. ograničiti uporabu određenih tvari koje se smatraju opasnima, a među koje se ubraja i olovo, u proizvodnji električnih i elektroničkih uređaja;

B.     budući da se do 2016. godine na temelju Direktive 69/493/EEZ od 15. prosinca 1969. o usklađivanju zakona država članica o kristalnom staklu na kristal primjenjuje izuzeće od ograničenja;

C.     budući da to znači da su nakon toga najugledniji francuski proizvođači kristala ugroženi; budući da taj sektor u Francuskoj izravno ili ne izravno zapošljava 7000 osoba i da bi ta radna mjesta nestala kada ne bi došlo do obnove izuzeća;

D.     budući da ne postoji tvar koja bi u proizvodnji kristala mogla zamijeniti olovo;

1.      traži od Komisije da obnovi izuzeće od ograničenja upotrebe olova u proizvodnji kristala.

Pravna napomena